Presentatiemiddag lezen in het vmbo en praktijkonderwijs - 14 januari 2011

APS en Stichting Lezen hielden op vrijdag 14 januari 2011 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam een presentatiemiddag over lezen in het vmbo en praktijkonderwijs. Twee onderwerpen stonden die middag centraal:

 

VMBOfoto2Monique.jpg
Leontine van den Berg, APS, interviewt Monique Castenmiller, mediathecaris van het Nova-College Amsterdam

 

krachtvanvoorlezenfoto2.jpg
Een moment uit de film De kracht van voorlezen, Monique Castenmiller leest voor.