Het stimuleren van lezen in het vmbo

In opdracht van Stichting Lezen voert de CED-groep in samenwerking mate DUO Market Research onderzoek uit naar het stimuleren van lezen in het vmbo. In dit onderzoek is de centrale vraagstelling op welke wijze Stichting Lezen docenten Nederlands in het vmbo kan ondersteunen om van hun leerlingen enthousiaste lezers te maken.

Stichting Lezen wil zicht hebben op de manier waarop lezen in het vmbo nu wordt gestimuleerd, welke aspecten van het lezen nu aandacht krijgen in de lessen, wat het schoolbeleid is en op welke manieren er wordt samengewerkt met bibliotheken en andere partners.

Verder is van belang te weten welke leesprojecten er al worden uitgevoerd en wat de ervaringen daarmee zijn. Stichting Lezen wil, door middel van het onderzoek, docenten in het vmbo aan het woord laten over hun ervaringen met het stimuleren van lezen bij deze leerlingen.

- Samenvatting onderzoek CED/DUO - Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik
- Presentatie Menno Kouveld - Kansen en knelpunten voor het lezen in het VMBO

 

logoCEDgroep.jpg logoDuoMarketResearch.jpg