Interactief voorlezen in het vmbo en praktijkonderwijs

Met steun van Stichting Lezen heeft het APS onderzoek gedaan naar de methodiek van interactief voorlezen in het vmbo en praktijkonderwijs. Daarin staat de vraag centraal of deze aanpak bijdraagt aan het plezier in lezen van de leerlingen.

Veel leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs hebben een negatieve attitude ten aanzien van het lezen van fictie. Ze lezen uit zichzelf weinig. Dat is jammer, want veel lezen heeft een positief effect op zowel de persoonlijke als de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Het onderzoek is tevens bedoeld om na te gaan of interactief voorlezen bijdraagt aan de deskundigheid en betrokkenheid van docenten aan taalbeleid. Veel scholen die bezig zijn met de invoering van taalbeleid merken dat het lastig is om alle collega’s hierbij actief te betrekken ook al wordt het belang van structurele aandacht voor taal wel ingezien.

Interactief lezen is gebaseerd op de in het basisonderwijs beproefde aanpak van interactief voorlezen die onder andere gebaseerd is op het werk van Aidan Chambers. Het gaat om het voorlezen van verhalen met ‘prikkelende vragen’ voor, tijdens en na het lezen. Vragen die leerlingen aan het denken zetten, die hen helpen het verhaal (beter) te begrijpen en die een gesprek op gang brengen.

Het APS heeft voor interactief lezen in vmbo en pro een training ontwikkeld. Op drie pilotscholen is de training inmiddels uitgevoerd. Het effect daarvan is onderzocht door studenten van de VU.

- Powerpoint Atty Tordoir - De kracht van voorlezen
- Powerpoint Hella Kroon - Training interactief voorlezen
- Samenvatting onderzoek Hannah Jansen en Lucienne Klinkenberg - Interactief voorlezen op het vmbo en het praktijkonderwijs
- Samenvatting onderzoek CED/DUO - Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik
- Korte film interactief voorlezen in de praktijk - De kracht van voorlezenkrachtvanvoorlezenfoto3.jpg
Een moment uit de film De kracht van voorlezen, Monique Castenmiller leest voor.